Auto-Stop

https://www.auto-stop.pl/as/oferta/kurs-hds/4415,Kurs-HDS.html
2023-09-29, 20:05
Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Kurs HDS

HDS - Hydrauliczny Dźwig Samochodowy

Kurs teoretycznie i praktycznie przygotowuje uczestników do obsługi żurawi przeładunkowych. Szkolenie kończy się egzaminem teoretycznym oraz praktycznym, przeprowadzanym przed Inspektora Urzędu Dozoru Technicznego. Po zdanym egzaminie kursanci otrzymują zaświadczenie uprawniające do obsługi "Żurawi przeładunkowych HDS".

Warunkiem konieczny przed rozpoczęciem kursu jest wiek 18 lat.