Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto-Stop | ul. Ciołka 13 pok. 410 (p.4) | 01-402 Warszawa (zobacz mapkę dojazdu)
Informacje
+48 796 555 544
+48 501 754 402
Zapisz na kurs
Auto-Stop

Wymagane dokumenty (PKK)

Drukuj
PDF
Powiadom
Powrót

Wymagane dokumenty (PKK)

Jedynym dokumentem wymaganym do zapisania się na egzamin w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego WORD jest dokument zaświadczający posiadanie PKK (profil kandydata na kierowcę).

Aby uzyskać ten dokument w Wydziale Komunikacji (stosownym dla miejsca zameldowania) potrzebne są następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy,
 • pisemna zgoda rodzica lub opiekuna (jeśli potrzebne - dot. kat. AM, A1),
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami,
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami (dot. kat. C, C+E, D),
 • fotografia kolorowa (3,5 cm/4,5 cm) na wprost
 • kserokopia posiadanego prawa jazdy (jeśli kursant wcześniej posiadł),
 • dowód osobisty lub paszport.

Jeśli chcemy uzyskać PKK dla innej osoby konieczne jest pisemne upoważnienie.

Wybrana oferta

 • Prawo jazdy kategoria A. Motocykle.
 • Prawo jazdy kategoria B. Samochody osobowe.
 • Prawo jazdy kategoria BE. Osobowy z przyczepą.
 • Prawo jazdy kategoria C. Samochody ciężarowe.
 • Prawo jazdy kategoria CE. Ciężarowe z przyczepą.
 • Prawo jazdy kategoria D. Autobusy.